Keurmerken

Missie

Het aanbieden en onderhouden van mobiliteit in de ruimste zin van het woord. Persoonlijk contact en oplossingen op maat zijn hierbij ons uitgangspunt. Om dit maatwerk te waarborgen wordt gebruik gemaakt van gemotiveerd en kwalitatief geschoold personeel, hoogwaardige werkmaterialen en een uitstekende huisvesting.

Visie

Het verkopen van mobiliteit aan derden en het onderhoud ervan is de core business van ons bedrijf. Het is aan ons personeel, daarmee gepaard de directie, om de behoefte van deze relatie, zichzelf mobiliteit te verschaffen, op een hoog kwalitatief niveau te bevredigen. Hierbij wordt het duurzaam en milieu verantwoord ondernemen niet uit het oog verloren.

Het luisteren naar en begrijpen van de wens van deze klant staat hierbij centraal. Te meer de grote mate van informatievoorziening en de hogere eisen met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, uitstraling en prestaties van geleverde producten en diensten er toe leiden dat deze relatie een sterke positie bezit. Wij willen hierbij niet de goedkoopste zijn, maar wel de beste en streven dan ook naar relatieleiderschap.

Het is voor ons noodzakelijk de benodigde knowhow om aan bovenstaande te kunnen voldoen up-to-date te houden door scholing en training, innovaties door te voeren en technieken te verbeteren. Persoonlijke behoeftebevrediging en zelfontplooiing van ons personeel staat hierbij hoog in het vaandel, echter staan veiligheid en gezondheid nooit ter discussie. Dit komt altijd en overal voor alles. Echter zonder gemotiveerde medewerkers kunnen nooit gestelde doelen bereikt worden.

Het succesvol concurreren kunnen wij alleen realiseren door de mix van gemotiveerde inzet, het beste materiaal en de juiste kennis te vinden en te behouden. Onze gedeelde passie voor auto’s en het klantgericht werken, leiden tot een sterke en gezonde organisatie.

Wij als bedrijf staan voor de klant klaar.